Blueprint Workshop Testimonials

Mar 15, 2023

Watch HERE

Imagine going from: đ™Ŗ𝙤𝙩 𝙞đ™Ŗ𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚𝙙 & 𝙨𝙩đ™Ē𝙘𝙠 𝙞đ™Ŗ 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙚𝙙𝙧𝙤𝙤đ™ĸ 👉đŸģ 𝗖đ—ĸ𝗡𝗙𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧, 𝗘𝗠đ—Ŗđ—ĸđ—Ē𝗘đ—Ĩ𝗘𝗗 & 𝗜𝗡𝗜𝗧𝗜𝗔𝗧𝗜𝗡𝗚 from a THREE HR workshop with a bio break!!! 😹 đŸĒŠ 💃đŸŧ

Make it more of a no-brainer 🙃

By the way: these are mothers, partners & biz owners.

👏đŸģ Anyone can do this.

Get into the online experience today with my B2G3 workshop bundle - I highly recommend…

*How To Squirt* + *Calling In Your Ideal Partners & Lovers* as a fire stack đŸ”Ĩ

Comment ‘ON FIRE’ & we’ll send you the purchase bundle link đŸ˜Ŋ

P.S. If you’re ready to quantum transform & step into your power, purpose + ple@$ure - VENUS VENTURE is a 1 month 1:1 immersive experience like no other ✨ 2 days in person, hands on & in bodywork, virtual coaching, somatics & so much more. This is for the woman really ready to spread her wings & fly high.

You’ll never be the same.

ALSO:

There are just a few spots left for the Self Ple@$ure Cirlce tomorrow night at @venusvalleyboulder - DM me ‘VV’ & I’ll send you the sign up. Watch yesterday’s LIVE for more info!

#eroticblueprintscoach #eroticblueprints #eroticblueprint #eroticblueprints™ #eroticblueprintworkshop

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.